N0215115 - Water-Antennetoren Mechelen - Fasering HBI

Advies LSB Groep 

Innovatieve oplossingen op hoog niveau

Door de ervaring van de afgelopen 60 jaren, onze innovaties en ons team is de LSB Groep onderscheidend in het adviseren en meedenken tijdens de tender- en voorbereidingsfase van projecten in de industrie, infra en bouwsector.

Het meedenken met onze klanten is essentieel voor het creëren van toegevoegde waarde voor de complete keten. Het procesdenken zit in de genen van alle LSB Groep teamleden

Bij de LSB Groep worden verschillende methodieken standaard toegepast :

  • Visualiseren van de adviezen/oplossingen met behulp van Revit in combinatie met BIM
  • Ketensamenwerking
  • Lean-technieken
  • Moderne planningssystematieken en kostenbeheersingsmethodiek.